Medytacje Słowa Bożego

W pążdzierniku 2020 rozpoczęliśmy pierwszy cykl medytacji Słowa Bożego metodą dialogu z Bogiem. Cykl oparty był głównie o Zeszyt Formacyjny: Słowo w dialogu, który otrzymali wszyscy uczestnicy w wersji pdf. Studiowaliśmy Słowo poprzez cotygodniowe nagrania video z animacją tematyczną, pytaniami i medytacją osobistą (pisemnym dialogiem z Bogiem). Spotykaliśmy się prawie cotydzień, by wspierać siebie nawzajem i dzielić się doświadczeniem dialogu z Panem. W cyklu znalażły się 4 zasady dialogu z Bogiem, instruktaż metody oraz 7 medytacji Pisma św. Świadectwo: ” Wraz z Szymonem podjęliśmy się medytowania Słowa dla każdego z nas był to wyjątkowy czas osobistej modlitwy, ale i wspólnoty. Cieszyłam się, ze dialog z Bogiem wspisany został w rytm naszej codzienności i umacniały nas i składaniały do reflekcji cotygodniowe dzielenia”.

Kolejny cykl medytacji rozpoczął się w grudniu. Prowadzi go ks. Grzegorz Płaneta, Krajowy Doradca Duchowy Spotkań Małżeńskich w Irlandii, na stałe mieszkający w Polsce. Kto zna ks.Grzesia wie, że to człowiek skał. Razem z nim wyruszyliśmy, by wspólnie budować na skale jakim jest Słowo Boże dalej bazując na zeszycie formacyjnym Słowo w dialogu. Projekt ten wstepnie miał trwać 2 miesiące, więc zobaczymy co Pan przygotował dla chętnych kolejnej edycji!

Monika i Szymon Szylko